Eukanuba-Nash&Nunki AG – Timo (Pekinese Terrier Mix)